Cyberpunk Wiki
Advertisement
Artykuł dotyczy Cyberpunk 2020 Artykuł dotyczy Cyberpunk Red Artykuł dotyczy Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2020 - Church of Poland (Eurosource Plus)

Kardynał Konrad Lewandowski.

Warszawokatolicyzm (inaczej: Wiara Warszawskokatolicka, Kościół Polski) - organizacja religijna z gatunku Nowych Ruchów Religijnych. Jego siedzibą jest polskie miasto Licheń, a założycielem kardynał Konrad Lewandowski. Jej wyznawcy ograniczają się do mieszkańców Polski lub polskich imigrantów.

Możliwe, że część jej wyznawców mieszka w Night City.

Charakterystyka[]

Kościół Polski powstał w latach 20. XXI wieku. Powstał po tym, jak uznano, że papież Ferdynand I oraz Stolica Apostolska zostali rzekomo wypaczeni przez technologię i korupcję, zaprzedając przez to swoje dusze i godność diabłu, w związku z tym prowadząc wiernych ku potępieniu. W rezultacie kardynał Konrad Lewandowski ogłosił secesję względem Rzymu i stworzył nową Stolicę Apostolską w Licheniu, czyniąc z tamtejszej katedry własną Bazylikę św. Piotra, a z miasta — nowy Watykan.

Warszawokatolicyzm opiera się na założeniach podobnych do rzymskiego katolicyzmu, z drobnymi różnicami. Między innymi łączą wiarę w Boga z pamięcią dawnych Polaków, zarówno tych znanych, jak i własnych przodków. Kolejną rzeczą jest fakt, iż Polska to w wierze warszawokatolickiej ziemia obiecana, a Bóg pokochał Polaków i ich model rodzin najbardziej ze wszystkich. W zamian za szlachetność, goszczenie swojego namiestnika oraz bogatą kulturę postanowił uczyć Polaków jako potomków Hioba podobnym cierpieniem, w trakcie którego poddawani zostawali próbie, by po niej zyskać błogosławieństwo i chwałę. Ponadto uznaje się, że potomkami Chrystusa są wybrani przez Polską Konferencję Episkopalną wszyscy papieże warszawokatoliccy.

Wyznawcy tej religii wierzą, że tylko w wierze będą Polakami, tylko tak przeżyje język polski w XXI wieku oraz przetrwa cała tradycja bycia Polakami, oraz duch Polski.

Zobacz też[]

Advertisement