Cyberpunk Wiki
Advertisement
Artykuł dotyczy Cyberpunk 2020
Gliniarz 2 (Cyberpunk 2020)

Policjant składający przysięgę

Przysięga gliniarza – przysięga, którą składa każdy nowy gliniarz. Jej treść znajduje się w podręczniku Chronić i Służyć.

Treść[]

Jako Stróż Prawa, moim podstawowym zadaniem jest służba ludzkości; ochrona życia i własności; ochrona niewinnych przed wyzyskiem. Przysięgam chronić słabych przed brutalnością i zastraszaniem; spokojnych przed przemocą i nieporządkiem, oraz respektować Konstytucyjne prawa wszystkich ludzi do wolności, równości i sprawiedliwości.

Przysięgam żyć wzorowo, jako przykład dla wszystkich; zachować spokój w obliczu zagrożenia, śmieszności; utrzymywać samodyscyplinę; i stale mieć na uwadze dobro innych. Szczery w myśli i uczynkach, będę przykładem w stosowaniu się do praw państwa i zasad mojego departamentu. Cokolwiek zobaczę i usłyszę, a co będzie tajemnicą lub zostanie mi powierzone w sekrecie, pozostanie tajemnicą, chyba że ujawnienia tych informacji wymagać będą obowiązki mojej służby.

Nigdy nie będę postępował niesprawiedliwie, nigdy też nie pozwolę, by osobiste uczucia, uprzedzenia, animozje czy sympatie przesłoniły osąd sytuacji. Nie uginając się przed bezprawiem, nieustannie walcząc z przestępczością, będę bronił prawa bez lęku, nie faworyzując ani nie lekceważąc, bez złośliwości czy złej woli, nigdy nie używając niepotrzebnej siły i nigdy nie przyjmując łapówek.

Moją odznakę traktuję jako symbol zaufania społeczeństwa i jako takie, będę ją szanował tak długo, jak wyznaję zasady zgodne ze służbą policjanta. Stale będę dążył do osiągnięcia ideałów moralnych, dedykując siebie przed Bogiem, służąc mojemu powołaniu... ochronie prawa.

Advertisement