Cyberpunk Wiki
Advertisement
Artykuł dotyczy Cyberpunk 2013 Artykuł dotyczy Cyberpunk 2020 Artykuł dotyczy Cyberpunk Red Artykuł dotyczy Cyberpunk 2077
Czemu zostałem Gliniarzem? Cóż, kiedy życie przyciska do ściany, ja wole być tym, który przyciska… Zwłaszcza, że śrutówką Hurricane Assault Shotgun, wywiera się całkiem niezły nacisk.

Night City Police Department (w skrócie: NCPD, tłumaczone jako Policja Night City) – organizacja pilnująca porządku w mieście Night City. Mimo faktu, że ma ona na celu walkę z przestępczością w rzeczywistości znajduje się pod kontrolą miejskich korporacji, przez co prowadzą oni brutalną działalność skierowaną w celu załatwiania dla nich ciemnych interesów.

Historia[]

Policja Night City powstała razem z miastem w roku 1994. Kiedy jedno z największych na świecie miast USA zaczęło cierpieć od Upadku w 1994 roku, NCPD została zmobilizowana do poradzenia sobie z szalejącą przestępczością oraz rosnącymi w liczebność nomadami.

W 2076 r. NCPD została przeniesiona do prywatnego właściciela, aby zwiększyć jej rentowność. Szef policji został zastąpiony przez dyrektora ds. sprzedaży Data Term, który zwolnił połowę funkcjonariuszy, zmniejszył liczbę patroli i nakazał policjantom, aby priorytetowo traktowali wypisywanie mandatów. Reorganizacja obejmowała również program wymiany dronów na policjantów, pobieranie od obywateli 5 euro za minutę połączenia z numerem 911 oraz wzmocnienie partnerstwa ze sprywatyzowanymi więzieniami, ale do końca roku NCPD nie było bliżej osiągnięcia rentowności i opanowania zadłużenia. Kiedy kapitalizacja NCPD spadła o 17% w stosunku do poziomu ze stycznia 2077 r., burmistrz Lucius Rhyne zaczął rozważać alternatywne rozwiązanie tego, co nazwano "problemem policyjnym": zatrudnienie firm z branży ochrony korporacyjnej do pilnowania Night City.

W 2077 r. NCPD nadal miała przewagę liczebną i okazjonalnie przewagę liczebną nad przestępcami pod skorumpowanym przywództwem komisarza Jerry'ego Fawltera. Ze względu na przytłaczający poziom przemocy i działalności przestępczej w Pacifice i północnej dzielnicy przemysłowej Watson, NCPD zrzekła się tam jakiejkolwiek jurysdykcji i nie zapuszcza się również na Badlands. Najbezpieczniejszymi obszarami miasta są City Center i Westbrook, podczas gdy Heywood, Santo Domingo i pozostała część Watson są od umiarkowanie do ekstremalnie niebezpiecznych. NCPD utrzymuje system poziomu zagrożenia, aby informować nocnych obywateli o najbardziej ryzykownych dzielnicach miasta.

Aby zwiększyć swoją skuteczność i zmniejszyć śmiertelność funkcjonariuszy, przez lata departament składał petycje do Rady Miasta Night o uchwalenie zasad, które przyznają mu więcej uprawnień i ochrony prawnej. Od 2077 r. funkcjonariusze NCPD mają kilka ekstremalnych możliwości proceduralnych, w tym: funkcjonariusze mogą zatrzymywać osoby bez wnoszenia przeciwko nim zarzutów przez okres do jednego roku; postrzelenie osoby w kończynę jest uważane za strzał ostrzegawczy, a nie użycie śmiercionośnej siły; pojazdy, które nie zatrzymują się natychmiast po oznaczeniu zatrzymania ruchu, mogą zostać ostrzelane; a szkody uboczne, w tym śmierć cywilów, są (nieoficjalnie) dopuszczalne, gdy używa się śmiercionośnej siły w celu zneutralizowania cyberpsycho.

Wpis do bazy danych (2077)[]

Departament Policji Night City – organy ścigania, których to miasto potrzebuje i na które zasługuje. Mówią, że najlepszym sposobem na poznanie miasta jest zapoznanie się z policją. NCPD to niedofinansowana, słabo wyposażona i pozbawiona personelu organizacja, w której każdy funkcjonariusz każdego dnia naraża swoje życie. Nic więc dziwnego, że większość odznak w NCPD straciła wiarę w swoją niewdzięczną pracę. W wydziale panuje atmosfera apatii i korupcji, a wielu funkcjonariuszy na ulicach reaguje brutalnością i agresją ze względu na stres i charakter swojej pracy. Niemniej jednak niektórzy odznaki nadal całym sercem wierzą w obronę zwykłych obywateli i dbanie o to, aby miejska dżungla nie pogrążyła się w całkowitym chaosie. Dla nich odznaka nadal coś znaczy w tym mieście, a broń to narzędzie, które ma chronić i służyć. Wpadnij na jednego z tych zelotów, a większość gangoonów padnie na kolana z rękami założonymi za głowę. Odmów, a prawie na pewno dostaną kulkę. Oczywiście, jak wszędzie indziej, prawdziwa władza sprawowana jest w rękach korporacji. Oficjalnym sponsorem policji jest Night Corp, ale NCPD jest również zaangażowana w interesy Arasaki i Militech. Często, gdy oficjalne dochodzenie zostaje udaremnione, NCPD potajemnie zatrudnia najemników w celu uzyskania dowodów na obszarach podlegających jurysdykcji korporacyjnej, która zabrania obecności policji. Nic to nie zmienia faktu, że gdy ludzie mają kłopoty, wzywają NCPD, którzy przybywają na miejsce zdarzenia, aby chronić i służyć najlepiej, jak potrafią.

Struktura organizacyjna[]

Struktura Departamentu[]

Struktura NCPD 2020

Standardowy Departament Policji posiada podstawową strukturę, która respektowana jest przez wszystkich policjantów. Na szczycie hierarchii zawsze znajduje się komendant, który pełni rolę naczelnego dowódcy gliniarzy oraz może wybrać dowolną ilość swoich zastępców[1].

Poziom Dywizji[]

W każdym komisariacie znajdują się osoby, które należą do różnych policyjnych dywizji, które są największym organem w strukturze Departamentu Policji, dzieląc się na sekcje. Zazwyczaj na jej czele stoi zastępca komendanta lub kapitan, który dowodzi z Kwatery Głównej Dywizji lub największego komisariatu. Na poziomie okręgu, reprezentowane są poszczególne sekcje, a nie dywizja jako całość[1].

Poziom Okręgu[]

Każdy Okręg w mieście dowodzony jest przez kapitana, który odpowiada bezpośrednio przed komendantem i jego zastępcami. Odpowiada za działalność tego sektora, a także nadzoruje czynności wszystkich dowódców sekcji pod swoim dowództwem[1].

Poziom Sekcji[]

Każdy Okręg składa się z różnych sekcji, zazwyczaj dowodzonych przez porucznika, który odpowiada przed kapitanem swojego okręgu i dowódcą dywizji[1].

Niższe Poziomy[]

Poniżej poziomu sekcji są tylko sierżanci, detektywi i zwykli policjanci, którzy podlegają dowódcom sektora. Każdy z nich należy do specyficznego okręgu[1].

Przywileje[]

Pensja[]

Wypłata jest podstawą wynagrodzenia policjanta i zwiększa się każdego roku o 5%. Obliczana jest przez Komputer Płatności firmy EBM. Każdego roku, wypłaty są sumowane i dodawane do postawy pensji, tworząc sumę, którą gliniarz może odebrać po przejściu na emeryturę[2].

Obsługa medyczna[]

Koszty leczenia w przypadku obrażeń odniesionych podczas wykonywania obowiązków służbowych, pokrywane są przez Policję. Wynagrodzenie jest w pełni otrzymywane podczas rekonwalescencji. Dodatkowo, oddziały policyjne mogą w czasie akcji wezwać wsparcie Medyczne[2].

Pochwały[]

Policjant może otrzymać pochwałę w obliczu Wyjątkowych Zasług, podczas wykonywania obowiązków służbowych. Wniosek z tym związany musi najpierw przejść po szczeblach biurokracji, aż trafi do odpowiedniego Szefa Departamentu. Tylko Komendant oraz jego Zastępcy, mogą nagradzać pochwałami od razu.

Zazwyczaj pochwały otrzymuje się za odwagę w obliczu niebezpieczeństwa, za rozwiązanie dużej i trudnej sprawy, udane wykonanie czegoś ważnego dla bezpieczeństwa publicznego, za dowodzenie zakończonej sukcesem operacji, a także walne przyczynienie się do kwestii, które przysparzają chwały Departamentowi. Jedna pochwała usuwa jedną naganę[3].

Nagany[]

Nagany nie potrzebują wniosku, który musi przejść po szczeblach biurokracji, bo są przydzielane automatycznie. Jeżeli policjant otrzyma 5 nagan, wówczas zostaje zwolniony ze służby[3].

Emerytura[]

Po odsłużeniu trzydziestu lat w Policji, gliniarz może przejść na emeryturą z przystępną pensją, która ułatwia życie aż do śmierci. Czasami zdarza się, że emerytowani policjanci zostają łowcami nagród, wykonując pracę Licencjonowanego Egzekutora[3].

Awans[]

Awans NCPD

W hierarchii policyjnej istnieje 8 stopni[4]:

 1. Kadet.
 2. Oficer Patrolowy.
 3. Starszy Oficer.
 4. Sierżant.
 5. Porucznik.
 6. Kapitan.
 7. Zastępca Komendanta.
 8. Komendant.

Każdy stopień oznacza inną pensję. Po spełnieniu konkretnych warunków, gliniarza awansuje komendant, a nowe stanowisko wymaga wykonywania nowych obowiązków przydzielonych do danego stopnia. Awans oznacza lepszą wypłatę i warunki, więc większość gliniarzy stara się za wszelką cenę awansować.

Kadet[]

Absolwent Akademii Policyjnej otrzymuje połowę wynagrodzenia najgorszego oficera, czyli 600 E$ miesięcznie. Jedynym przywilejem jest to, że znacznie częściej można zyskać dzienne patrole. Kadet przede wszystkim uczy się, czym się służba, a także samodyscypliny w ogniu strzelaniny[5].

Oficer Patrolowy[]

Oficer Patrolowy otrzymuje na rękę 1200 E$ i odpowiada przed swoim Sierżantem, podlegając również każdemu Starszemu Oficerowi, który dowodzi jednostką. Zazwyczaj nie stać go na własne mieszkanie, więc policjant wynajmuje sobie jakieś lokum. Często przypina się mu łatkę „krawężnika” i nie szanują go starsi policjanci. Pracuje co 3 dni, wykonując 4 ośmiogodzinne zmiany. Czasami może się poszczęścić i Oficer Patrolowy dostaje pojazd typu AV4. Zazwyczaj jednak jest to mało prawdopodobne[5].

Starszy Oficer[]

Po roku na służbie, policjant staje się weteranem, który odpowiada przed swoim sierżantem. NIe jest to jednak nagradzane żadną podwyżką. Można natomiast starać się o przeniesienie do innego departamentu typu Oddziały Specjalne. Taki wniosek musi zostać potwierdzony przez przełożonego. Jeżeli są wolne miejsca, wtedy nazwisko danego policjanta zostaje umieszczone na liście. Niektóre departamenty nie tworzą tego rodzaju spisów, więc można się przenieść od razu. Starszy Oficer posiada możliwość starania się o awans, na przykład uczęszczając na Kurs Detektywa. Egzamin trwa 3 dni, niektóre departamenty nie wymagają zdania takiego testu. Szkolenie wymaga sprawdzenia się policjanta w wielu trudnych sytuacjach.

Na Kurs Detektywa można uczęszczać tylko raz w ciągu roku. Zdobycie odznaki, oznacza zwiększenie pensji o 30%. Po przeniesieniu do innego departamentu, policjant jest zobowiązany w nim pozostać przynajmniej pół roku. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że uda się przenieść przed upływem roku. Starsi Oficerowie cieszą się większym poważaniem niż „krawężniki”. Często otrzymują zadania dotyczące trenowania młodych policjantów[5]

Sierżant[]

Awans na sierżanta, wymaga odbycia przynajmniej dwóch lat aktywnej służby. Dodatkowo musi być również udowodniona znajomość obowiązków w danym departamencie i należy zaprezentować potencjalne możliwości. Sierżant otrzymuje 3000 E$ miesięcznie oraz odpowiada bezpośrednio przed Porucznikiem. Jednak wiąze się z tym stanowiskiem zwiększona odpowiedzialność, ponieważ policjant dysponuje grupą oficerów.

Jeżeli sierżant pracuje w „Drogówce”, wówczas ma pod sobą kilku „radarowych”. Natomiast jeśli w „Admie”, wówczas jest odpowiedzialny za papierkową robotę, wezwania, aresztowania, odciski palców, zwyczajową pracę w komisariacie. Obowiązki w MaxTacu umożliwiają dysponowanie wozem dowódczym, oddziałem szturmowym itd.

Sierżant może przydzielać oficerom patrolowym zwierzchnich, starszych oficerów, a także nagany i pochwały. Wielu gliniarzy zatrzymuje się na tym stopniu, bo jest to wygodna praca[5].

Porucznik[]

Awansowanie na porucznika wymaga otrzymania przynajmniej jednej pochwały, braku nagan w trakcie ubiegania się o awans, udowodnienia zdolności przywódczych. Należy mieć również przepracowane 3 lata, w tym przynajmniej 1 rok jako sierżant.

Porucznik dowodzi na komisariacie całą sekcją. Oznacza to, że sprawuje władzę zwierzchnią nad wszystkimi sprawami i musi dzielić swój czas pomiędzy swoją własną pracę, a doglądanie obowiązków innych. Nadal pełni aktywną służbę, która nie jest papierkową robotą. Porucznik jest odpowiedzialny za wszystkich ludzi w swojej sekcji. Przydziela oficerów do odpowiednich zadań i kontroluje wykonywanie wszelkich spraw. Otrzymuje miesięcznie 5000 E$ i przydziela nagany jak i pochwały. Do jego obowiązków należy również awansowanie innych policjantów. Zajmuje się także zdrowiem psychicznym i równowagą mentalną swoich podopiecznych oraz kwestią wydatków budżetowych sekcji.

Porucznik otrzymuje służbowy samochód. Jednak razem z przywilejami, ponosi ryzyko kłopotów. Jeśli coś się nie uda w jego sekcji, wtedy policjant ma kłopoty u Kapitanów Dywizji i Okręgu, którym podlega. Odpowiedzialny jest również za wszelkie niezbyt legalne akcje w sekcji oraz koordynację działań wszelkich jednostek. Od czasu do czasu, porucznik występuje w telewizji. Reporterzy chętnie z nim rozmawiają[5].

Kapitan[]

Stopień kapitana, wymaga posiadania przynajmniej dwóch pochwał, żadnych nagan w trakcie ubiegania się o awans. Należy również przepracować 4 lata, w tym przynajmniej rok jako porucznik. Awans oznacza zmianę stylu życia. Kapitan otrzymuje miesięcznie 7000 E$ i dowodzi Okręgiem lub nawet całą Dywizją. Każdy Okręg oznacza sieć komisariatów w całej dzielnicy większego miasta. Kapitan jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w dzielnicy. Ten stopień, często ma do czynienia z urzędnikami, którzy nie chcą współpracować z kadrami, które z kolei nie chcą przydzielić więcej ludzi oraz magazynami niewydającymi sprzętu. Może przydzielać nagany oraz pochwały, a także awansować innych policjantów. Reporterzy chętnie z nim rozmawiają.

Kapitan zaczyna udzielać się w polityce, co oznacza, że posiada kontakty z sędziami, prawnikami, politykami i Korpami. Zazwyczaj do niego ma się pretensje, jeżeli coś pójdzie nie tak. Oprócz zwykłego nadzoru, kapitan koordynuje działania swoich oddziałów i zajmuje się ukrywaniem wszelkich kompromitujących bądź nielegalnych operacji. Odpowiada przed Komendantem, jego Zastępcami i opinią publiczną.

Kapitan Dywizji, dowodzi wszelkimi sekcjami danego departamentu w całym mieście. Rozdziela budżet pomiędzy poszczególne wydziały, a czasami bywa również w terenie. Kapitan otrzymuje także lepszy samochód i szofera oraz jest znaną osobą na politycznej scenie, choć niezbyt ważną. Ten stopień ze względu na dużą odpowiedzialność więcej otrzymuje pretensji niż docenienia[6].

Zastępca Komendanta[]

Awans na zastępcę komendanta wymaga bycia wcześniej kapitanem oraz należy być osobiście wybranym przez Szefa. Otrzymuje 8000 E$ miesięcznie, lepszy samochód i znacznie łatwiejszą pracę niż stopień niżej. Wykonuje bezpośrednią pracę od Szefa i przez większość czasu pełni rolę doradcy. Może być również odpowiedzialny za całokształt stosunków Departamentu z Korpami, mediami, opinią publiczną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Oprócz tego, posiada możliwość dowodzenia Oddziałem Specjalnym i zazwyczaj otrzymuje wysokie pieniądze z budżetu na taki cel oraz odpowiada wyłącznie przed komendantem.

Zastępca komendanta może przydzielać nagany oraz pochwały oraz zatwierdza promocje, doradza Szefowi w sprawach strategii, planowania działań i rozdzielania zasobów. Policjant posiadający ten stopień jest znaną osobistością w mieście i często udziela się ma politycznej scenie. Regularnie spotyka się z politykami, sędziami, Korpami, ważnymi osobami, śmietanką towarzyską, istotnymi kryminalistami. Nadzoruje codzienną pracę Policji, wypatrując źródeł konfliktów i szukając sposobów, by im zapobiec[6].

Komendant Policji[]

Awans na komendanta policji, potocznie nazywanego „szefem”[1], wymaga osobistego wybrania przez burmistrza. Jego kadencja trwa 4 lata i można nim być przez wiele lat. W każdym momencie policjant o takim stopniu może zostać zwolniony decyzją burmistrza. Otrzymuje miesięcznie 9000 E$ oraz wiele innych przywilejów np. dentystę, Trauma Team, mieszkanie, limuzynę z szoferem. Kieruje całą Policją i rozdziela środki budżetowe według własnego uznania. Oprócz tego, komendant policji ma stały kontakt z burmistrzem, który zleca mu zadania oraz czasami odpowiada przed DePrawami.

Policjant o takim stopniu w kontekście politycznym jest tylko narzędziem, lecz może to wykorzystać na swoją korzyść, zwiększając swoje wpływy. Istnieje nawet możliwość kandydowania na burmistrza, za plecami obecnego. Komendant policji ma ciągłą styczność z DePrawami i do jego obowiązków należy koordynowanie działań wszystkich jednostek, oficerów i oddziałów. Natomiast nie musi i nie ma obowiązku zajmować się nielegalnymi sprawami w Departamencie[6].

Oddziały NCPD[]

Dywizja patrolowa[]

Największa z dywizji, potocznie nazywana „Patrolówką”, której ciągle przydziela się zasoby oraz ludzi. Patrol jest podstawą działania policjantów. Głównym zadaniem dywizji jest rozdzielanie oficerów w taki sposób, by zminimalizować niepokoje wśród społeczeństwa, co w praktyce oznacza wysyłanie patroli policyjnych.

W skład dywizji patrolowej wchodzą prawie w całości mundurowi. Ich zadaniem jest patrolowanie wyznaczonego obszaru oraz zaprowadzanie porządku tam, gdzie jest to potrzebne. Zajmują się głównie drobnymi sprawami, choć czasami zdarzają się większe[7].

Patrole uliczne[]

Zadaniem patroli ulicznych jest patrolowanie ulic. Tego rodzaju policjanci nazywani są „krawężnikami” lub „pałkarzami”. Zazwyczaj odbywa się to pieszo, dwójkami. Policjanci muszą być czujni, gotowi podjąć działania w przypadku strzelaniny pomiędzy gangami, zamachów korporacyjnych, zamieszek, nielegalnych transakcji bądź zdenerwowanych obywateli. Osoby dotknięte cyberpsychozą również są wliczane do potencjalnych zagrożeń dla porządku.

Czasami patrole uliczne współpracują ze sobą. Bywa również tak, że wzywają ciężkie oddziały, lecz przez większość czasu są zdane na siebie. Patrole odbywają się zarówno za dnia, jak i w nocy. Uważa się, że nie jest to najlepsza praca na świecie[7].

Policja drogowa[]

Tego rodzaju dywizja nazywana potocznie „drogówką” czasami korzysta z pojazdów. Jej zadaniem jest utrzymywanie porządku na ulicach, zwłaszcza, jeżeli chodzi o ruch drogowy. 

Uważa się, że nikt nie przepada za drogówką, nawet inni gliniarze. Praca bywa nudna, monotonna i nie ma widoków na awans. Często dworuje się z policji drogowej i panuje powszechna opinia, że by znaleźć się w „drogówce”, trzeba mocno zdenerwować kogoś, kto stoi wyżej w hierarchii. Policja drogowa czasami jest mylona z resztą gliniarzy i nikt za nią nie przepada[7].

Patrole samochodowe[]

Oddział nazywany potocznie „pingwinami” (od czarno-białych pojazdów) stanowi główne siły szybkiego reagowania. W większości miast jest częściej spotykana w porównaniu do patroli ulicznych. Tego rodzaju oddział pokrywa duże przestrzenie na danym obszarze. 

Jednostka patrolowa składa się z jednego pojazdu i dwóch oficerów, którzy również mają przydzielone strefy patrolowania. Jednak mają do dyspozycji oznakowany pojazd. Samochód, pozwala oficerom szybciej stawiać się na miejscu wezwania. Oprócz tego, patrole samochodowe stanowią wspracie dla patroli ulicznych i policji drogowej, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Każdy oddział stanowi jednostkę, która otrzymuje specyficzne zadanie np. zamienia się w eskortę. Patrole samochodowe są doskonale uzbrojone i szybkie, co przekłada się na wysoką skuteczność[8].

Patrol powietrzny[]

Oddział odpowiada za patrolowanie miast z powietrza, zwiad i tzw. patrole helikopterów. Zazwyczaj posługuje się śmigłowcami, AV-4 lub AV-6. Jednostka jest wyposażona w najlepszy sprzęt powietrzny i dysponuje znaczną siłą ognia, przez co zalicza się do oddziałów wsparcia, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Patrol powietrzny pojawia się w krótkim czasie, ale zwykle mają już przydzielone zadania, przez co mogą mieć znaczne opóźnienie. Często przydziela się mu przestępstwa o wyższym priorytecie, które są respektowane jako pierwsze[9].

Dywizja śledcza[]

Dywizja śledcza nazywana potocznie „Śledczą”, zajmuje się głównie niezakończonymi sprawami, w przypadku kiedy przestępca nie zostaje od razu schwytany. Tam gdzie zawodzi dywizja patrolowa, pojawia się dywizja śledcza. Zadaniem śledztwa jest identyfikacja, zlokalizowanie, aresztowanie i asysta w oskarżaniu.

Dywizja śledcza jest znacznie mniejsza niż dywizja patrolowa, ale nadal ma duże znaczenie. Zajmuje się przede wszystkim wyjaśnieniem spraw kryminalnych, prowadzeniem śledztw. Tego rodzaju policjanci nie noszą mundurów, ze względu na charakter obowiązków służbowych. Nie trzymają się również sztywno regulaminu. Oficerowie śledczy dostają zazwyczaj samochody i specjalne wyposażenie. Znacznie częściej mają do czynienia z groźniejszymi przestępcami.

Dywizja śledcza nie musi patrolować ulic, ale jej obowiązkiem jest doskonale znać teren, lepiej od dywizji patrolowej. Policjanci, którzy zostali przydzieleni do tego rodzaju oddziału, mają większą swobodę w podejmowaniu decyzji i wykorzystywaniu swojej wiedzy. Większość oficerów, dba wyłącznie o efekty pracy, lecz znaczne nadużycie władzy powoduje gwałtowną reakcję dywizji bezpieczeństwa wewnętrznego[9].

Ds. Wykroczeń[]

Sekcja ds. wykroczeń nazywana również „Vice”, wykonuje niebezpieczną pracę, ponieważ jest odpowiedzialna za ciągłą walkę z mniejszymi przestępstwami na terenie miasta. Głównie zajmuje się wykroczeniami związanymi z ruchem drogowym, hazardem, prawami rzeczowymi, posiadaniem broni, wymuszaniem. Tego rodzaju oddział znają teren najlepiej. Gliniarze znakomicie sprawdzają się jako tajniacy i przez większość czasu pracują w taki sposób. Czasami utrzymują fałszywą tożsamość przez kilka miesięcy. Zajmują się także handlarzami narkotyków w związku ze zwiększającym się napływem nielegalnych substancji do miast. Vice stara się przejąć cały towar, zanim rozejdzie się po całym obszarze.

Pracowanie w tego rodzaju sekcji nie jest łatwe. Gliniarze często mają do czynienia z ludźmi, którzy zrobią wszystko, by uniknąć aresztowania. Zorganizowane grupy przestępcze szczególnie nie przepadają za oddziałem ds. wykroczeń, bo zbyt często mają z nimi do czynienia[10].

Ds. Kradzieży[]

Sekcja, nazywana potocznie „Złodziejską” jest odpowiedzialna za wszystkie kradzieże i dochodzenia w sprawie kradzieży. Zazwyczaj jest dobrze wyposażona, z uwagi na częstość występowania przestępstw tego rodzaju. W związku z dostępnością broni, zbyt często zwykła kradzież zastępowana jest rozbojem. 

Oddział zajmuje się także zorganizowanymi, masowymi kradzieżami, często pracując w tajemnicy, infiltrując zorganizowane grupy przestępcze. Oprócz tego, do jego obowiązków należy weryfikacja włamań, kradzieży samochodów, defraudacji, lichwiarstwa, paserstwa, fałszerstw, sprzeniewierzeń, wyłudzeń.

Policjanci zajmują się również papierkową robotą, bo tego rodzaju przestępstwa wymagają zwykle ustalenia szczegółów finansowych, wyliczeń strat. Praca nie jest jednak zaliczana do spokojnych[11].

Wydział zabójstw[]

Sekcja nazywana potocznie „Zabójczą”, zajmuje się morderstwami i wszelkimi typami morderstw. Zazwyczaj oddział jest wzywany, kiedy znajdą się zwłoki, które nie posiadają związku z określonym przestępstwem. Zbyt często zdarzają się masowe morderstwa, z uwagi na wzrastającą liczbę walk między Korpami, syndykatami przestępczymi i gangami. Tymi sprawami, zajmuje się wydział zabójstw.

Szczegółowo do jego obowiązków należy weryfikowanie morderstw I i II stopnia, okaleczeń ludzi, zamachów korporacyjnych, napadów z bronią w ręku. Oficerowie pracujący w tego rodzaju sekcji znacznie szybciej od pozostałych gliniarzy stają się nieczuli na widok trupów. Najlepsi stopniem są zimni i opryskliwi, lecz dobrze wykonują swoją pracę. Wydział zabójstw ma za zadanie zlokalizowanie i zneutralizowanie wszystkich morderców w mieście[12].

Wydział ds. Specjalnych Dochodzeń[]

Sekcja często nazywana skrótem „SD” jest specyficzną częścią struktury Departamentu w większości miast. W jej skład wchodzą oficerowie, którzy zajmują się rozwiązywaniem spraw, które z różnych powodów mają większą wagę niż wynikałoby to z samej kategorii przestępstwa np. względy polityczne, zainteresowanie opinii publicznej, naciski Korporacji, czy zwiększona szkodliwość przestępstwa. Wydział cieszy się wysokim poważaniem wśród policjantów, ich sprawy mają najczęściej najwyższy priorytet, często współdziałają z DePraw-em. 

Z uwagi na charakter pracy, sekcja ma dostęp do znacznych zasobów na potrzeby dochodzenia. Wydział jest również znany z osiągania imponujących rezultatów. Wiele innych sekcji traktuje go z pewną niechęcią, ze względu na gorliwość funkcjonariuszy tego rodzaju w przejmowaniu śledztw innych segmentów.

Wydział zajmuje się głównie seryjnymi morderstwami, szpiegostwem, kryminalną działalnością Korporacji, zorganizowaną przestępczością, gangami, większymi porwaniami, poważnymi fałszerstwami, szokującymi morderstwami i większością spraw wewnętrznych. Sekcja może jednak przejąć każdą inną sprawę z powodów, które nie są przez nią ujawniane. Kiedy jakaś sprawa wymyka się spod kontroli, staje się zbyt niebezpieczna lub skomplikowana, wtedy jest przekazywana do Wydziału ds. Specjalnych Dochodzeń[13].

Dywizja taktyczna[]

Sekcja nazywana potocznie „Taktyczną” wchodzi do akcji w momencie, gdy kończą się argumenty słowne. Wzywa się ją do wszelkiego rodzaju spraw o wysokim stopniu zagrożenia, od ratowania zakładników do radzenia sobie z szalejącym cyberpsycholem. Oficerowie są szkoleniu w radzeniu sobie z wszelką działalnością przestępczą. Przechodzą różne kursy anty-terroryzmu i walki w środowisku miejskim. Dywizja potwierdza sprawdzoną opinię, że problem jest dopiero wtedy, gdy nie można sobie poradzić z sytuacją. Z wyjątkiem oficerów wysokiej rangi, oddział jest mundurową sekcją. Oficerowie prawie zawsze są wyposażeni w ciężkie pancerze, ciężką broń i opancerzone pojazdy[13].

S.W.A.T. []

Special Weapons And Tactics, znana w niektórych miastach pod nazwą Szturmowe Oddziały Szybkiego Reagowania lub Oddziały Specjalne, zawsze utrzymywana jest w pogotowiu, gotowa do natychmiastowego wkroczenia do sytuacji o wysokim stopniu zagrożenia, gdzie prawdopodobne są duże straty w ludziach. Sekcja jest wzywana do rozstrzygania sytuacji spornych, eliminacji groźnych przeciwników, zapewniania bezpieczeństwa i zabezpieczania terenu. Wszyscy oficerowie są wytrenowani w użyciu różnego rodzaju broni. Większość z nich, posługuje się bronią ciężką i używa własnych opancerzonych pojazdów. Typowa jednostka składa się z dziesięciu żołnierzy i jednego oficera[13].

MaxTac[]

W niektórych departamentach, sekcja nadal jest nazywana C-SWAT. Jednak oficjalnie, w Night City mówi się na nią „Oddziały ds. Cyberpsychozy”. Natomiast poszczególne jednostki znane są jako SPAR (Specjalne Patrole Atak-Ratunek), zaliczane do najlepszych oddziałów szturmowych Policji.

Oficerowie są specjalnie wyposażeni i szkoleni do walki tylko i wyłącznie z ofiarami cyberpsychozy. Każdy z nich jest wyjątkowo odporny na ból i rany oraz zadziwia zręcznością, a także refleksem. Najczęściej jest to efekt nadmiernej cyborgizacji, która jednak nie stanowi żadnego wymogu. Rozszerzone zdolności oficerów umożliwiają im działanie na poziomie cyberpsycholi. Otrzymują lepszą broń i pojazdy, włącznie z ciężko opancerzonymi oraz w pełni wyposażonymi AV-9[14].

Wydział ds. Rozruchów[]

Sekcja, nazywana RIOT zajmuje się rozłądowywaniem przejawów niepokoju społecznego w mieście, czyli likwidowaniem zamieszek. Policjanci są opancerzeni podobnie do SWAT, ale nie dysponują bronią zabijającą oraz posiadają pojazdy do rozpraszania tłumów.

Oficerowie poznają różne sposoby likwidowania rozruchów społecznych, blokowania dzielnic, kierowania tłumem. Często słyszy się głosy krytyki na temat rzekomo nieszkodliwych broni tego rodzaju sekcji w związku z kilkoma śmiertelnymi przypadkami[15]

Dywizja NETSEC[]

Net Security Division zajmuje się bezpieczeństwem w Sieci na terenie danego miasta. Mimo, że NETSEC zajmuje się głównie wykrywaniem i lokalizowaniem szczególnie niebezpiecznych sieciarzy, dostarcza również innym sekcjom najświeższe informacje dostępne w Sieci.

Poza monitorowaniem i wykrywaniem rajdów w Sieci, NETSEC prowadzi własne sprawy, zbierając informacje i dowody. Często współpraca z oficerami tego oddziału prowadzi do uzyskania cennych materiałów na temat podejrzanych, co często przesądza o winie. Nie zdarza się to często, lecz policjanci wiedzą wtedy więcej o celu. Oficerowie nie przechodzą treningu w Akademii, ponieważ są werbowani przez NETSEC w podobny sposób, jak czynią to Korporacje pozyskujące Netrunnerów. Mają dostęp do najlepszego sprzętu, oprogramowania i technologii, co umożliwia im wzniesienie się na szczyty własnych możliwości w zakresie Sieci[16].

Dywizja Bezpieczeństwa Wewnętrznego[]

Sekcja nazywana w skrócie DBW lub potocznie „Bezpieką” jest znienawidzona przez wszystkich, zwyczajnych gliniarzy. Do jej zadań należy prowadzenie dochodzeń w sprawie oficerów, którzy podejrzani są o nadużycie swojej władzy, korupcję lub stwarzanie zagrożenia, czy też wykonywanie innych podejrzanych czynności, które zagrażają Departamentowi. Oficerowie są doświadczonymi detektywami, mającymi zdolność szybkiego rozpoznania podejrzanego policjanta i nawyk prowadzenia dogłębnego śledztwa.

Inne dywizje nie przepadają za tego rodzaju sekcją, bo może łatwo zmienić życie potencjalnego policjanta tylko dlatego, że zachodzi konkretne podejrzenie i może być w coś uwikłany. Taki gliniarz może zostać zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych lub jeszcze gorzej[17].

Dywizja Administracyjna[]

Sekcja nazywana w skrócie ADM jest obsługiwana głównie przez osoby, które nie są policjantami. Papierkową pracę wykonują sekretarki i urzędnicy. Mimo, że można się przenieść do tego rodzaju dywizji, to nikt tego nie chce. Wyjątkiem są policjanci, którzy zostali ranni lub nie potrafią skutecznie prowadzić akcji. Pozycje w sekcji, oprócz tych najwyższych, nie zapewniają wielkich pieniędzy czy szacunku ze strony policjantów z innych wydziałów[18].

Sprzęt i zasoby[]

Night City Police Department ma do dyspozycji rozległy arsenał środków bojowych, od broni nie zabójczych do działek MaxTacu. Większość sprzętu jest przeznaczona wyłącznie dla sił policyjnych i paramilitarnych[19].

Bronie[]

Policjanci wykorzystują bronie takie jak:

Oprócz tego, mają do dyspozycji amunicję do WAP-CA, hiper-penetracyjne, eksplodujące oraz chemicznie napędzane pociski. Policjanci korzystają również z tzw. „Salwy”, broni przypominającej latarkę oraz excalibura, który jest podstawową bronią białą każdego gliniarza.

Pojazdy[]

Gliniarze do dyspozycji posiadają również szereg pojazdów policyjnych takich jak:

 • BMW 600 Patrol.
 • BMW 2020.
 • BMW 9 Interceptor.
 • Motocykl, Blue knight.
 • BMW 910a.
 • BMW 910b.
 • Boeing Cityhawk MPPS.
 • BMW 1010 Minivan.
 • Mercedes Spacewagon 2000+
 • New American Autoworks Ambunaught.
 • IVa, marki Militech.

Ponadto do działań powietrznych, wykorzystywany jest helikopter huey. Natomiast policja korzysta również z robo-psów oraz robotów patrolowych i bojowych takich jak:

 • Lawtech Unlimited.
 • Pseudo-Smok.
 • Wyrocznia.
 • Alfa Alice, marki Adrek Robotics.
 • H-7 Mały Saper.
 • H-7 Mały Saper.
 • Beta Betty, marki Adrek Robotics.
 • Powtarzacz.
 • Gamma Gaby, marki Adrek Robotics.

Pancerze[]

Pancerze stanowią wyposażenie dodatkowe. Policjanci mają do dyspozycji pancerze takie jak:

 • Pancerz Patrolowy.
 • Miejski Pancerz RIOT Wysokiego Zagrożenia.
 • Policyjny Hełm Patrolowy.
 • Policyjna Tarcza RIOT.
 • Policyjny Hełm RIOT.
 • Policyjna Tarcza Ogólnego Zastosowania.
 • Policyjny Hełm Drogowy.
 • Policyjny Hełm Paramedyczny.

Pozostałe zasoby[]

Gliniarze korzystają ze skanerów ręcznychskanerów DNAtesterów krwicyberskanerówskanerów siatkówki  i zestawu balistycznegomedyczno-śledczego, a także śledczego. Do aresztowań używają kajdanek jonowych, które sprawiają, że więzień traci czucie i plast-kajdanek. Policjanci wykorzystują policyjny Cyberdek NETSECtorebki foliowe/dowodowekomputery policyjne oraz różnego rodzaju oprogramowania i złącz informacyjnych.

Członkowie[]

Galeria[]

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 24.
 2. 2,0 2,1 Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 15.
 3. 3,0 3,1 3,2 Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 16.
 4. Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 16-17.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 17.
 6. 6,0 6,1 6,2 Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 18.
 7. 7,0 7,1 7,2 Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 25.
 8. Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 25-26.
 9. 9,0 9,1 Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 26.
 10. Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 26-27.
 11. Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 27.
 12. Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 27-28.
 13. 13,0 13,1 13,2 Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 28.
 14. Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 28-29.
 15. Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 29-30.
 16. Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 30.
 17. Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 30-31.
 18. Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 31.
 19. Geoff Pass, „Chronić i Służyć”. Copernicus Corporation, Warszawa 2000 (ang. R.Talsorian Games, Berkeley 1992), s. 36.
Advertisement