Cyberpunk Wiki
Advertisement
Artykuł dotyczy Cyberpunk 2077
Drzazga Wiara Warszawskokatolicka i jej źródła
Typ: Świat
Błądzić jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską, jak rzecze Święty Augustyn z Hippony. Winnym tego grzechu był papież Ferdynand I i następcy jego, którzy wypaczyli nauczanie chrystusowe, zapatrzeni w złotego cielca technologii i mamony. Napomnieni, nie tylko nie zwrócili z drogi ku zatraceniu i ogniom piekielnym, lecz trzodę Pańską ku nim prowadzili. Piastując pieczę nad dusz milionami, dźwigając na ramionach odpowiedzialność za ich zbawienie, kardynał Konrad Lewandowski uczynił, co uczynić musiał. Widząc, iż Watykan wyrzekł się Pana, uznał, iż nie może dłużej mianować się Stolicą Piotrową, i samemu godność papieską przyjął, a za swą siedzibę Licheń objął.

1. W co wierzą warszawokatolicy?
Warszawokatolicy wierzą w Boga jedynego, w rodzinę prawem natury zdefiniowaną, w tradycje przodków krwią uświęcone.

2. Co znaczy: "Wierzę w Boga"?
Uznaję za prawdę, że Bóg jest jeden, w mądrości swej stały i niezmienny, posłuszeństwa się domagający, rodzinę wspierający, który Polskę ukochał nad inne kraje i niby Hioba cierpieniem doświadczył, by tak uszlachetnioną wynieść ją do najwyższej godności, jaką jest goszczenie następcy Jego.

3. Przez kogo objawił Pan Bóg, w co wierzyć mamy?
Przez syna swego jedynego, Jezusa Chrystusa, którego następcą na tym świecie jest papież przez Polską Konferencję Episkopalną obrany.

4. Dlaczego powinniśmy wierzyć?
Bo tylko w wierze dostąpimy zbawienia, bo tylko w wierze Polakami będziemy, po polsku mówiącymi, po polsku myślącymi, zgodnie ze zwyczajami ojców i matek żyjącymi.
Poruszane tematy: Warszawokatolicyzm, Polska.
Advertisement