Cyberpunk Wiki
Advertisement


Znajdziesz tutaj podsumowanie tego, co powinieneś lub powinnaś wiedzieć o podstawach edycji wiki. Oczywiście, wraz z biegiem czasu pewnie dowiesz się jeszcze więcej, niż informacje tutaj i nauczysz się innych rzeczy, a ten przewodnik ma na celu głównie wprowadzenie osób nowych do świata edycji.

Jeśli nie ma tutaj tego, czego szukasz, polecamy przejrzeć strony pomocy lub skontaktować się z administracją. Zapraszamy też na nasz serwer na Discordzie.

Wszystkie wypisane poniżej informacje dotyczą edytowania artykułu w trybie edycji źródłowej. Zobacz więcej na stronach Pomoc:Klasyczny edytor i Pomoc:Tryb edycji źródłowej.

Całkiem nowi edytorzy mogą też skorzystać z bardzo skróconej wersji w pdf: do przeczytania tutaj. Zalecamy do używania tej wersji, jeśli chcecie zachęcić kogoś do edycji.

Jak w ogóle zacząć?[]

Pamiętaj, że nie szukamy tylko i wyłącznie osób z obszerną wiedzą na temat Cyberpunka. Wystarczy, że dobrze znasz jedną grę i masz ochotę dodawać informacje o rzeczach z tej gry.

Możesz dobrze znać mechanikę, miejsca i bronie, a niekoniecznie całość uniwersum. Oczywiście, osoby o dużej wiedzy o świecie są bardzo przydatne dla naszej wiki, lecz szukamy tak naprawdę fanów każdego rodzaju i o rozmaitej wiedzy.

Co lubisz najbardziej? Jest jakiś temat, w którym czujesz się najpewniej? Możesz zawsze korzystać z innych źródeł (ale nie kopiować z nich) edytując Cyberpunk Wiki, ale warto zacząć od czegoś, co lubisz i co jest ci dobrze znane.

Zobacz artykuły na wiki na temat, który cię interesuje. Sprawdź, czy trzeba w nich coś poprawić lub uzupełnić. Może trzeba dodać artykuły, których w ogóle nie ma? W istniejących artykułach linki do nieistniejących artykułów wyświetlają się na czerwono. Jeśli nie możesz się zdecydować, poproś administrację o wyznaczenie Tobie zadania.

Gdy znajdziesz coś wartego poprawy, zabierz się za to. Jeżeli chcesz poprawić istniejący artykuł, po prostu kliknij „Edytuj” na prawo od nazwy artykułu. Jeżeli chcesz dodać artykuł, możesz kliknąć na czerwony link do nieistniejącego artykułu albo kliknąć na odpowiednią ikonkę na górze po prawej, obok podanej liczby stron na wiki. Zalecamy edycję w trybie edycji źródłowej.

Pisz używając polskich nazw z oficjalnych polskich tłumaczeń. Jeżeli nie ma polskiego oficjalnego tłumaczenia, użyj nazwy angielskiej. Inni edytorzy i administracja na pewno pomogą w przypadku problemów z szukaniem odpowiednich nazw.

Aby zapisać wszelkie zmiany zrobione w artykule, kliknij „Publikuj” i twoja edycja ukaże się na wiki. Nie obawiaj się poprawiania rzeczy i zmian, administracja zawsze pomoże i sprawdzi wszystkie edycje dokonywane na wiki.

Początek artykułu[]

Każdy artykuł powinien rozpoczynać się hasłem, czyli tytułem artykułu z pogrubionymi literami. Po tytule artykułu powinien występować myślnik (zapisywany półpauzą –), a następnie skrótowa informacja o tym, o czym jest artykuł. Ta informacja powinna być czytelna, niezbyt długa ani szczegółowa, napisana w taki sposób, aby czytelnikowi w prosty i jasny sposób przedstawić temat artykułu.

Przykład:

Korporacje – firmy, które w 21 wieku w większości stały się międzynarodowymi kolosami działającymi na całym świecie. Większość Korporacji to producenci, tworzący towary na sprzedaż na wolny rynek. Niektóre z nich zaczęły kontrolować przemysły, którym się zajmowały.

Dalsza część artykułu[]

Pewne grupy artykułów powinny mieć standardowe nagłówki, żeby były jednolite. Zobacz politykę układu.

Zobacz inne artykuły dla przykładu. Napisz, ile tylko się da, a wszystkie poniższe informacje ci pomogą odpowiednio sformatować artykuł.

Styl i język[]

Czas gramatyczny[]

W artykułach powinno się stosować:

 • czas przeszły do wydarzeń, które już się zakończyły (historię przedstawioną w grach, biografie postaci) z perspektywy po zakończeniu chronologicznie najdalszej części gier, a więc obecnie po wydarzeniach z Cyberpunk 2077.
 • czas teraźniejszy do aktualnego stanu rzeczy, a więc głównie lore, które pozostaje latami niezmienne.

Generalnie najlepszym podejściem w niepewnych sytuacji jest wykorzystanie zasady ponadczasowości z Wikipedii.

Język[]

Podczas pisania artykułu należy zwrócić uwagę na jego treść oraz na poprawność językową. Mogą trafić się rozmaite błędy typu:

 • błędy stylistyczne – używanie kolokwializmów; używanie skrótów myślowych; powtórzenia; używanie wyrazów sugerujących subiektywne podejście autora
 • błędy zapisu
  • błędy ortograficzne
  • błędu interpunkcyjne
  • literówki
 • błędy gramatyczne
  • błędy fleksyjne – niepoprawne odmienianie wyrazów
  • składniowe – niepoprawne konstrukcje składniowe; błędy w szyku zdania; błędy w budowaniu związku zgody i rządu; niepoprawne użycie imiesłowowego równoważnika zdania
 • błędy leksykalne
  • błędy słownikowe (wyrazowe) – zły dobór wyrazów
  • błędy frazeologiczne – niewłaściwe używanie frazeologizmów
  • błędy słowotwórcze – użycie wyrazu nieistniejącego

Cudzysłowy[]

Niepoprawna wersja:

 • "Niepoprawne użycie"
 • "Niepoprawne użycie"

Poprawne wersje:

 • Poprawne użycie
 • „Poprawne użycie”

Formatowanie[]

(ta treść jest dostępna na stronie Pomoc:Wikitekst)

Wikitekst jest głównym znacznikowym językiem używanym do formatowania tekstu na FANDOMie. Można go wykorzystać aby dodać obraz, tabelę, link lub modyfikować tekst na wiele różnych sposobów.

Znajomość wikitekstu nie jest niezbędna przy edycji strony. Możesz użyć VisualEditora, lub trybu wizualnego w klasycznym edytorze aby uniknąć jego używania, jednak jego znajomość daje o wiele większą kontrolę nad treścią strony.

Wikitekst może być edytowany jedynie w trybie edycji źródła. Aby go edytować:

 • W VisualEditorze: kliknij na opcję „Edytor źródłowy” w rozwijanym menu wyzwalanym przyciskiem opcji.
 • W klasycznym edytorze: kliknij zakładkę „Źródło” na górze edytora.
 • Użyj edytora źródłowego.

Poniżej przedstawiono przykłady używania wikitekstu wraz z ich działaniem. Wiele z wymienionych opcji ma swoje przyciski skrótów w pasku narzędzi edytora.

Formatowanie tekstu[]

Działające w każdej części artykułu[]

Opis Fraza Wynik
Kursywa ''kursywa''

kursywa

Pogrubienie '''pogrubienie'''

pogrubienie

Pogrubienie z kursywą '''''pogrubienie z kursywą'''''

pogrubienie z kursywą

Link
(wewnątrz wiki)
[[Pomoc:Zawartość]]
[[Pomoc:Zawartość|Wyświetlany tekst]]
Pomoc:Zawartość
Wyświetlany tekst
Przekierowanie #PATRZ [[Pomoc:Zawartość]] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Redirectltr.png Pomoc:Zawartość
Link zewnętrzny
(do stron spoza wiki)
[http://www.przykład.org]
[http://www.przykład.org wyświetlany tekst]
http://www.przykład.org
[1]
wyświetlany tekst
http://www.przykład.org
Podpis użytkownika wraz z datą ~~~~ Twój nick 9:22, gru 1, 2021 (UTC)

Działające tylko na początku linii[]

Opis Fraza Wynik
Nagłówki

Spis treści tworzony jest automatycznie, kiedy w artykule znajduje się cztery lub więcej nagłówków.

== Stopień 1 ==
=== Stopień 2 ===
==== Stopień 3 ====
===== Stopień 4 =====
====== Stopień 5 ======

Nagłówki polityka edycji.png

Wypunktowana lista

* Jeden
* Dwa
** Pierwszy z drugiego
* Trzy

 • Jeden
 • Dwa
  • Pierwszy z drugiego
 • Trzy
Numerowana lista

# Jeden
# Dwa
## Pierwszy z drugiego
# Trzy

 1. Jeden
 2. Dwa
  1. Pierwszy z drugiego
 3. Trzy

Pliki[]

Jeśli dodajesz na wiki pliki, powinny one być oficjalnymi materiałami z podręczników gier fabularnych albo z gry Cyberpunk 2077, a nie losowymi grafikami z Internetu, które przypominają Cyberpunka. Można dodawać fanarty. O wymaganym nazewnictwie grafik i możliwości przesyłania wielu plików naraz przeczytasz na naszej stronie polityki obrazów.

Wstawianie plików[]

Pliki do artykułów wstawia się w ten sposób:

[[Plik:Plik.jpg]] pokaże plik w pełnej postaci

[[Plik:Plik.png|200px|thumb|left|podpis grafiki]] pokaże szeroką na 200 pikseli miniaturkę umieszczoną przy lewym marginesie, otoczoną ramką, z podpisem „podpis grafiki”

[[Media:Plik.ogg]] utworzy bezpośredni link do pliku bez wyświetlania samego pliku

Galerie[]

Pliki można umieszczać w artykule osobno, obok tekstu, ale można też zrobić galerię.

== Galeria ==
<gallery>
grafika x
grafika y
grafika z
</gallery>

Inne przykłady[]

Infoboks[]

Listę infoboksów dostępnych na wiki znajdziesz tutaj, a informacje o nich na stronie Pomoc:Infobox. Na stronach poszczególnych infoboksów są przykłady ich użycia, więc wystarczy skopiować ich kod, umieścić go na samej górze artykułu i uzupełnić go w trybie źródłowym edycji.

Źle uporządkowany kod infoboksu

{{Korporacja|obraz = Biotechnika logo (Cyberpunk 2020).png|siedziba = Rzym|biura_regionalne = Londyn, Bonn, Paryż i La Jolla w Kalifornii|pracownicy = 36.256}}

Poprawnie uporządkowany kod infoboksu

{{Korporacja
|obraz = Biotechnika logo (Cyberpunk 2020).png
|siedziba = Rzym|biura_regionalne = Londyn, Bonn, Paryż i La Jolla w Kalifornii
|pracownicy = 36.256}}

Przypis[]

Przypisy to odnośniki do źródeł podawanych informacji umieszczane w treści artykułu. Przy wyświetlaniu artykułu przypisy widoczne są w jego treści jako odnośniki w postaci indeksów górnych i odnoszą się do ich zestawienia na końcu artykułu.

Odnośnik do przypisu umieszcza się bezpośrednio za tekstem, którego dotyczy i przed ewentualnym znakiem interpunkcyjnym. Należy jednak pamiętać o tym, że gdy zdanie kończy się skrótem zakończonym kropką (jak n.p.m., p.n.e.) przypis należy wstawić po kropce, a kropki nie powielać. Tekst przypisu umieszczany jest pod nagłówkiem Przypisy.

Przykład:

Tekst, do którego jest przypis<ref>Tutaj źródło</ref>.

Dodawanie przypisu[]

Najprostszy sposób wykorzystuje tylko znaczniki <ref>Treść przypisu.</ref>.

Wszystkie miejsca z takimi fragmentami są numerowane i oznaczane jako odnośniki do listy przypisów prezentowanej we wskazanym miejscu strony. To miejsce jest wskazywane w następujący sposób:

== Przypisy ==
<references/>

W odpowiednim miejscu tekstu artykułu (koniec zdania lub akapitu) znajduje się odsyłacz do przypisu, a sama treść przypisu prezentowana jest w sekcji końcowej.

Wielokrotne użycie danego przypisu[]

Jeśli występuje potrzeba, aby odnośnik (w postaci [x]) występował w treści strony wiele razy i kierował do tego samego przypisu, należy nadać mu nazwę. Wykonywane to jest przez dodanie do znacznika <ref> parametru „name=nazwa”, gdzie nazwa jest identyfikatorem danego przypisu. Kiedy przypis jest użyty za pierwszym razem, trzeba go wstawić tak:

<ref name="p1">Treść przypisu</ref></nowiki>

A za każdym kolejnym razem można go wstawiać tak samo, albo używając samego:

<ref name="p1" />

Szablon:Cyberpunk Wiki

Advertisement